Giờ của bạn
Giờ máy chủ
Alpha: 19h 07/02/2020
Open: 15h 08/02/2020
Giây
SUB-1 Online PK
SUB-2 Online Non PK
Mu Online S6 E9 x1000

Anphatest :19h 07/02/2020

Mu Online S6 E9

Openbeta:15h 08/02/2020

Mu đậm chất cày quốc

Train quái nhận wcoi.

Player Profile
65zz
Grand Master
Level400
Master Level358
Resets380
Grand Resets0
Strength2,018
Agility50,018
Vitality9,735
Energy100,030
Kills0
GuildHoaiNiem
StatusOffline