Giờ của bạn
Giờ máy chủ
Alpha: 19h 07/02/2020
Open: 15h 08/02/2020
Giây
SUB-1 Online PK
SUB-2 Online Non PK
Mu Online S6 E9 x1000

Anphatest :19h 07/02/2020

Mu Online S6 E9

Openbeta:15h 08/02/2020

Mu đậm chất cày quốc

Train quái nhận wcoi.

Player Profile
DogoMini
Duel Master
Level400
Master Level963
Resets300
Grand Resets0
Strength45,026
Agility44,026
Vitality14,026
Energy2,426
Kills0
StatusOffline