Giờ của bạn
Giờ máy chủ
Alpha: 19h 07/02/2020
Open: 15h 08/02/2020
Giây
SUB-1 Online PK
SUB-2 Online Non PK
Mu Online S6 E9 x1000

Anphatest :19h 07/02/2020

Mu Online S6 E9

Openbeta:15h 08/02/2020

Mu đậm chất cày quốc

Train quái nhận wcoi.

Player Profile
HoangtuCoc
Grand Master
Level400
Master Level999
Resets380
Grand Resets0
Strength420
Agility19,918
Vitality4,916
Energy104,528
Kills0
StatusOffline